Image 1 of 1
20101006MIK1150.jpg
empty Railwaystation Chernobyl